Transcraniële pulsstimulatie (TPS)

Dit is hoe wij jou kunnen helpen

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) en transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS) zijn effectief gebleken bij het verbeteren van hersenfuncties bij verschillende neurologische en psychiatrische aandoeningen. Desondanks kennen deze technieken enkele beperkingen, zoals ruimtelijke resolutiebeperkingen als gevolg van elektrische geleidingseffecten en het onvermogen om diepe hersenstructuren te bereiken zonder oppervlaktelagen te beïnvloeden.

De laatste jaren heeft de veelbelovende niet-invasieve neuromodulatiemethode ‘low-intensity transcranial focused ultrasound’ (tFUS) zich ontwikkeld als mogelijke oplossing om deze beperkingen op te heffen. tFUS maakt met een laterale resolutie van 3 tot 7 mm een precieze stimulatie van specifieke hersengebieden mogelijk. Voortbouwend op deze ontwikkelingen is een nieuwe techniek geïntroduceerd: transcraniële pulsstimulatie (TPS). TPS maakt gebruik van enkelvoudige ultrakorte ultrageluidpulsen (3 μs) die met tussenpozen van 200-300 ms worden herhaald. Hierdoor ontstaat een laterale resolutie die vergelijkbaar is met die van tFUS, wat specifieke ruimtelijke hersenstimulatie mogelijk maakt.

TPS heeft het vermogen om diepe hersenstructuren te bereiken, zoals de thalamus, die zich op een afstand van 5 tot 6,5 cm onder de hoofdhuid bevindt. In tegenstelling tot tFUS, zijn er bij TPS geen risico’s ten aanzien van weefselopwarming. Door het gebruik van zeer korte pulsen in TPS worden ongewenste secundaire stimulatiepieken voorkomen en wordt de ruimtelijke specificiteit verbeterd. TPS beschikt over een CE-markering en is daarmee de eerste niet-invasieve hersenstimulatietechniek op basis van ultrageluid die is goedgekeurd voor klinische toepassingen. TPS biedt daarnaast de mogelijkheid om te worden aangepast aan de anatomie van de hersenen van een individu en kan in realtime worden geobserveerd met MRI (Magnetic Resonance Imaging) voor nauwkeurige neuronavigatie.

De eerste klinische haalbaarheidsstudies hebben veelbelovende resultaten laten zien voor TPS. Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer heeft herhaalde TPS-stimulatie, gericht op specifieke cognitieve netwerken, geleid tot verbeteringen in het geheugen en verbale functies die tot drie maanden aanhielden. Verhoogde activatie, verbeterde functionele connectiviteit en corticale verdikking in hersengebieden gerelateerd aan geheugenfuncties waren kenmerkend voor de waargenomen verbeteringen. TPS is ook inzetbaar bij andere aandoeningen, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom, autismespectrumstoornis en behandeling-resistente depressie.

Als Europees TPS Center of Excellence biedt BRAIN-NM gespecialiseerde expertise en uitgebreide diensten op het gebied van deze innovatieve techniek voor neuromodulatie.

Afbeeldingen

Onze behandeling in actie

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact met ons op.
Neem contact met ons op